Jdi na obsah Jdi na menu
 


KOMPENZÁCIA

Je určená podľa zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci "na prekonanie alebo na zmiernenie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia".

Zdravotne postihnutá osoba je v porovnaní so zdravým človekom znevýhodnená a toto znevýhodnenie pomáhajú riešiť nasledovné formy kompenzácie:

a/sociálne služby,

b/peňažné príspevky,

c/peňažný príspevok za opatrovanie.

K tomu, aby mal občan nárok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov jeho postihnutia je potrebné, aby miera funkčnej poruchy bola najmenej 50%. Posudzujú sa jeho osobnostné predpoklady a tiež prostredie, v ktorom žije. Rodinné prostredie má dopad na jeho integráciu do majoritnej spoločnosti.

Zdroj: Zákon č. 198/1998 Z.z. o sociálnej pomoci