Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domáce násilie sa rozvíja postupne, má svoju dynamiku a cykly, ktoré sa opakujú.

 

 

1) Štádium narastania (budovania) napätia – zneužívajúci začína s drobnými, menej závažnými incidentmi verbálneho, emocionálneho, či fyzického zneužívania. Pomaly narastá ich intenzita a frekvencia. Toto štádium môže trvať od niekoľkých minút až po niekoľko mesiacov.

Počas tejto fázy sa mnohé ženy pokúšajú udobriť si násilníka tým, že robia veci tak ako si to on vyžaduje alebo jednoducho mu neodporujú a radšej mu „uhnú z cesty“.

Obeť má tendenciu ospravedlňovať násilného partnera a zdôrazňovať jeho pozitívne vlastnosti.

 

 

2) Štádium akútneho incidentu násilia – možno ho nazvať aj výbuch násilia. Toto štádium je charakterizované nekontrolovaným uvoľnením napätia, ktoré sa navŕšilo počas prvého štádia. Ide teda o samotný akt násilia.

Odlišnosť od prvého štádia spočíva v jeho deštruktívnosti a neprítomnosti kontroly, t.j., že ženy nemajú nijakú kontrolu nad situáciou.

            Zvyčajne trvá kratšie ako prvé štádium. Stupňuje sa intenzita a početnosť útokov.

 

 

          3) Štádium „medových týždňov“ – je to štádium pokoja. Charakterizované je extrémne milujúcim správaním násilníka, ktorý vie, že zašiel príliš ďaleko a pokúša sa to urovnať. Správa sa kajúcne, ospravedlňuje sa, vyjadruje ľútosť nad svojim správaním, sľubuje, že sa to už nikdy nestane.

          Ak žena v predchádzajúcom štádiu muža opustila, v tejto fáze sa obyčajne vracia, sťahuje napríklad žiadosť na rozvod a snaží sa veci urovnať, vidí samú seba ako most k mužovej spokojnosti a presviedča sa, že násilník to myslí so sľubmi vážne a že sa zmení.

 

 

          4) Popretie – v centre cyklu násilia je popretie, ktoré patrí k obranným mechanizmom definovaným ako akýkoľvek druh činnosti, vrátane myslenia a cítenia, ktorého účelom je odviesť pozornosť o nepríjemnom alebo zahanbujúcom fakte alebo skutočnosti, ktorá vzbudzuje úzkosť.

          U mužov ide o potlačenie, bagatelizovanie viny, u žien sú najčastejšie používane sebaobviňujúce reakcie, vytesňovanie, popieranie a racionalizácia.

          Po štádiu popretia (partnerom sa podarilo poprieť čo sa stalo), začína opäť narastať napätie. Cyklus násilia sa teda periodicky opakuje a je takmer isté, že znova dôjde k násiliu.

 

 

          Vo väčšine prípadov sa štádiá pokoja postupne skracujú, cyklus je frekventovanejší, s kratšími časovými intervalmi a samozrejme  s brutálnejším násilím.

          Takýto cyklus môže zo začiatku trvať viac než rok. No postupom času sa môže skrátiť natoľko, že sa opakuje každý týždeň. Dokonca sa môže stať, že fáza medových týždňov vypadne celkom a ostane len fáza budovania napätia, výbuchu a popretia.

 

         Cyklus násilia ako sme ho popísali pomáha vyvracať mýtus o tom, že násilie páchané na ženách je jednorázový akt. Nejde teda len o jednu facku, ale ide o skutočné násilie, ktoré sa časom stupňuje.